bistabil aktiviran i deaktiviran tipkom
     Sklop na kratkotrajni stisak resetira bistabil, a na dugi stisak trajno uključi bistabil. Iskorišten je za prebacivanje dugog i kratkog svjetla na automobilu. Nakon što je otkazala sklopka za prebacivanje, iskorištena je ispravna tipka dugog svjetla (takozvana ablend funkcija na istoj osovini). Sklop je bio funkcionalniji od originalne sklopke za dugo i kratko. Prije je za prebacivanje sa dugog na kratko svjetlo trebalo nekoliko puta više vremena nego sa novim sklopom. Sada je bilo dovoljno samo brzo taknuti ručicu ablenda i svjetla bi opet bila postavljena na oborena.