Regulator snage 220VAC
     Sklop je realiziran davne 1984 i još je u upotrebi. Odlikuje se jednostavnošću te nema integriranih krugova. Jedini nedostatak je malo veća zapremina sklopa zbog upotrebe malog transformatora za napajanje i sinkronizaciju faznog okidanja.
     Kao trošilo se može koristiti žarulja ili AC kolektorski motor. Ako se za trošilo stavi AC asinkroni motor, vjerojatno neće biti dobra regulacija. Razlog tome je što će se regulirati moment motora, a ne njegova brzina (okretaji). Motor će bez opterećenja, čim svlada trenje, postizati maksimalnu brzinu. Ako je motor opterećen teretom koji proizvodi proporcionalan moment za povećanje brzine, tada se brzina može regulirati. inače dobivate samo regulaciju momenta.
     Regulator također nije prikladan za regulaciju visokoinduktivnih trošila kao što su transformatori bez opterećenja i sličnog. U tom slučaju kut vođenja ne smije preći 90° po svakom poluperiodu napona napajanja (180°)jer dolazi do asimetrije AC struje i kumuliranja DC struje koja na kraju uništava triac regulatora. Naravno, ako je trošilo visokoomsko (mali transformator) to se neće dogoditi, ali vam ipak može uništiti trošilo zbog pretjeranog zagrijavanja dodatnom DC strujom.
     Zbog smanjenja smetnji treba dodati LC filtar na ulazu mrežnog napona.

     Karakteristike:

napajanje 220VAC
trošilo: žarulja do 150W ili motor do 500W

     Upozorenje: Zbog direktnog spoja na mrežni napon sklop treba izvesti tako da je dvostruko izoliran. Tj. kućište i gumb potenciometra snage trebaju biti od izolatora (plastike).