Realizirani elektronički sklopovi i uređaji

     Predstavljamo dio (73) realiziranih projekata. Priložene sheme ne sadrže namjerne greške, ali mogu biti starije verzije ili principjelne. Novija verzija sheme može imati poboljšanja. Osim toga, sheme koje imaju impulsne transformatore ne sadrže potpun opis načina motanja, pa u nekim slučajevima može biti znatnijih odstupanja u realizaciji.
     Korištenjem naše pretrage možete ubrzati nalaženje vama zanimljive aplikacije.
Switching elektronika: 
12V (ili 24V) adapter za fluo cijev 16..40W Ocjena: vrlo dobroAko smo vam pomogli - pomozite i vi nama svojim prilozima. Donirajte barem jednu kunu. Hvala!
visoke kvalitete, regulacija snage - FLORA
12V adapter za punjač 24V baterija BOSCH udarne bušilice
omogućava punjenje baterije sa 12V auto akumulatora
Opaljivač mina (140V=) Ocjena: vrlo dobro
napajanje 4*AA, >2000 opaljivanja/setu baterija
Pregrađeno PC switching napajanje u DC izvor: 0..12V/0..10A ili 0..6V/0..15A Ocjena: vrlo dobro
podesivi izlazni napon, podesiva max. struja, jeftin, mogućnost paralelnog spajanja - J3A <- brza isporuka
Pretvarač 12VDC =>220VAC/300VA
6000W vršne snage, nesinusni pogodan za hladnjake sa motorom
Pretvarač 24VAC/30VDC => 2..3,5V/1A
za žaruljice, minimalno hladilo - STEP3V
Pretvarač 48VDC/24VDC;2A
izolirani DC/DC pretvarač - DCP24V
Pretvarač 48VDC/220VAC;35W sinus
izolirani DC/AC pretvarač - ACS35
Regulator DC motora (stomatološki i sl.), do 24V/3.5A
I*R kompenzacija -SR1
Regulator DC motora (stomatološki i sl.), do 24V/4A Ocjena: vrlo dobro
I*R kompenzacija, promjena smjera - SR2
Regulator ventilatora 12V/1A (4-12V)
bez potrebe za hladilom - na bazi STEP3V
Stabilizator za elektrolizu: 0,,6V/25A max
Stabilizator za elektrolizu: 0..4V/20A max (0..12V/10Amax) Ocjena: vrlo dobro
upotrebljiv kao izvor napajanja -J4V
Stabilizator 42V/10A max
Stabilizator 24V/15A max
Stabilizator 6VDC fiksni stepdown, 4A max
restart nakon preopterećenja
Stabilizator 0,3..30VDC stepdown, 4A max
restart nakon preopterećenja - STEP2
Stablizator 12V=>12V+24V/10VA
izdržava propad ulaznog napona do 6V
Stabilizator 90VDC/75W
mrežni switching regulator
Univerzalni switching stabilizator / regulator DC motora, 24VAC/0,1..24V,0..4A Ocjena: vrlo dobro
opća upotreba, dodana I*R komp. za DC motore, male dimenzije, - SR3 <- brza isporuka
Univerzalni switching stabilizator / regulator DC motora, 12VDC/ 0,1..11V,0..4A Ocjena: vrlo dobro
aplikacija SR3 za regulaciju brzine 12V DC motora od ražnja ili kod varenja cijevi
Univerzalni switching stabilizator / regulator DC motora, 32VAC/ 0,1..30V,0..5A Ocjena: vrlo dobro
aplikacija SR3 sa povećanom izlaznom strujom i naponom - SR3-30 <- brza isporuka
Univerzalni switching stabilizator sa promjenom polariteta, do 0,1..24V,0..4A Ocjena: vrlo dobro
opća upotreba, dodana *R komp. za DC motore, dodatna kartica za promjenu polariteta, - SR3R


Senzori i sonde: 
Kapacitivni senzor
jeftin, temperaturno visoko stabilan
Level sonda
kapacitivni senzor za detektiranje 2 nivoa tekućine, vodootporna u cijevi 30*790mm
Detektor nivoa vode
jeftin, koristi otporni senzor, pogodan za više radne temperature medija
Detektor nivoa vode sa histerezom
jeftin, za otporne senzore sa dva nivoa (može i sa jednim nivo-om)
Detektor i kontrolor u slučaju istjecanja vode
CPU AT89C2051
Luksomat
jeftin, uključuje relej kod slabe rasvijete
Strujna sonda za osciloskop Ocjena: vrlo dobro
AC struja, izolirana, fmax oko 100kHz (osnovna frekvencija signala)

Mikroprocesorske aplikacije: 

Baterijski pogonjen mikrokontroler
CPU AT89C55WD - BAT01
Brojač naklade sa dodatnim lokalnim brojačem
CPU 80C32, 5+3 digita- CNT1
Brojač naklade 4 digita
CPU AT89C52 - CNT4
Brojač naklade 4 digita
CPU AT89C52 - CNT42
Brojač naklade 4 digita Ocjena: vrlo dobro
CPU AT89C52 - CNT43 <- brza isporuka
Detektor i kontrolor u slučaju istjecanja vode
CPU AT89C2051
Display D6 V105 Ocjena: vrlo dobro
6 digita 57mm visine, dodatni display za kolne vage za vanjsku upotrebu <- brza isporuka
Dozator vode Ocjena: vrlo dobro
do 99 litara, rezolucije 0.1litra, sa termometrom, CPU 80C32
Dvokanalni mjerač temperature (analognog napona-12 bit A/D) sa prijenosom putem govornog linka
-30.0..+90.0°C za vanjsku i -10.0..+50.0°C za sobnu temperaturu / analogni napon 0-40.00V- DTTT
Dvostruki termometar sa LED displejem
-99.0..+99.0°C  sa pokazivanjem minimuma i maksimuma - DTD
Limitator -  pretvornik impulsa (2 ulaza, jedan izlaz)
skuplja impulse iz 2 izvora i vremenski ih ravnomjerno raspoređuje (0..30 impulsa/sec) - SPI2
Mala CPU kartica
(8 tastera, 8 digita, 5 slobodnih I/O linija, 93C06)-MICRO30
Programator za reklamu sa 40 bijelih LED dioda Ocjena: vrlo dobro
jednostavan sklop za upravljanje sa LED diodama - R1
Simulator ROM 64K+ROM/RAM 64K
izolirano prema PC-u, za razvoj programa mikrokontrolera
Sklop automatizaciju rada termostata (Pixsys ATR610)
upravlja pokretanjem više peći, pali i gasi ventilaciju - SLUP
Sklop za automatizaciju u kući ili stanu Ocjena: vrlo dobro
upravlja električnim radijatorima preko 220V mreže - PLC51
Sklop za kontrolu grijanja preko mobitela Ocjena: vrlo dobro
omogućava uključenje i isključenje grijanja ili drugih uređaja preko mobitela - GSM1 <- brza isporuka
Sklop za kontrolu grijanja preko fiksne telefonske linije Ocjena: vrlo dobro
omogućava uključenje i isključenje grijanja ili drugih uređaja preko tel. linije - GSM1F <- brza isporuka
Timer 24 sata
CPU AT89C2051
Timer/Termostat/Sat
sonda pt100, termostat 0..450C sa timerom 0..99min i satom, CPU 80C32 -TTH
Tjedni periodički dozator
luksuzni dozator, LCD display, sat sa baterijom, prikaz nivoa tekućine, CPU 89C55 - D1 <- brza isporuka
Timer za iznajmljene igraće konzole
kontrolira 4 uređaja (80C32) - odbrojava vrijeme u unesenim jedinicama (npr. jedinica=125 sekundi)
Univerzalna procesorska kartica
CPU 80C552
Uređaj za sprečavanje krađe automobila
CPU AT89C2051
Zamjenski brojač za Polygraph 3JZ 5/01S
CPU AT89C52
Zvono koje svira melodiju
CPU AT89C2051

Auto-moto elektronika: 
Detektor vode (antifriza), tlaka ulja i temeprature 12VDC - VODA6
uređaj za zaštitu motora generatora od gubitka vode, pregrijavanja ili gubitka ulja
Strujni regulator za elektrolizu vode 0..15A/12V - HHO
robustan uređaj za stabilnu regulaciju struje HHO ćelije i redukciju disipacije topline na ćeliji
Uređaj za spriječavanje krađe automobila AL01
luksuzni kontaktni CMOS alarm
Uređaj za spriječavanje krađe automobila
CPU AT89C2051 - ALARM
Uređaj za štednju autoplina Ocjena: vrlo dobro
zatvara plin kad se otpusti gas-7%uštede - CUT OFF
Pretvarač frekvencije u napon
Pretvara frekvenciju sa jeden faze alternatora u napon 0..10VDC  - FV24
Uređaj za prebacivanje dugo-kratko svijetlo
radi preko ablend kontakta
Automobilski impulsni ON-OFF bistabil
uključivanje i isključivanje preko ON i OFF ulaza
Predpaljenje za motorkotače I2051 Ocjena: vrlo dobro
jeftino- dva kanala, pickup ulazi, CPU AT89C2051 <- brza isporuka
Predpaljenje za motorkotače I552
sa konzolom za programiranje kuta, CPU 80C552
Regleri za motorkotače na jednom mjestu
AC trofazni, monofazni, za dinamo 6 i 12V - selektirane stranice samo na tu temu
Regler za motorkotače
AC trofazni - 12V paralelni
Regler za motorkotače
DC 6V za dinamo, 8A
Regler za motorkotače Ocjena: vrlo dobro
AC trofazni - 12V serijski - 15A (200W), 30A (400W)- <- brza isporuka
Regler za motorkotače
AC trofazni -12V serijsko paralelni
Regler za brodski motor REG-UC
serijski trofazni 12VDC
Regler za brodski motor REG-SER3 Ocjena: vrlo dobro
serijski monofazni 12VDC, 10..30A - upotrebljiv i za motocikle 30A (360W) <- brza isporuka
Shunt Regler 6VAC za Hondu 125
zaštita žarulja od pregaranja
Regler 14VDC za motorkotače sa alternatorom
Regler 14VDC za automobile
Starter H7 ili H4 žarulje
ograničava maksimalnu struju žarulje i time joj produžuje vijek trajanja
Termostat za ventilator automobilskog hladnjaka
sklop za kontrolu ventilatora na hladnjaku automobila
Tranzistorsko paljenje za automobile
pojačalo platina, automatsko isključenje bobine, ograničena snaga iskre, produžuje vijek svijećica
Zvučna signalizacija upaljenih svjetala na automobilu
zuji kad je prekinut kontakt i otvorena vrata

Ostale aplikacije: 
Automatika stomatološke stolice
relejna kartica sa bistabilima koja se spaja na tastaturu sa indikatorskim led diodama - DENTA
Automatika za hidrofor
bisabilni sklop za održavanje tlaka u bojleru hidrofora
Adapter za punjač akumulatora
strujni i naponski limit, zaštita od obrnutog spajanja
Adapter za snimanje/učitavanje programa SHARP PC-1500 na PC
zamjena za kazetofon
Adapter za pretvaranje žičanog termostata za grijanje u bezžični - bezžični termostat RC1
nadogradnja na daljinski upravljač REV Telecomfort
Aktivno trošilo 0..10A/1,5..24V
aktivni teret za ispitivanje izvora napajanja - RCS1
Detektor audio signala za ograničeno uključivanje preko mobitela - ADC Ocjena: vrlo dobro
jeftini sklop koji omogućava upravljanje preko mobitela (otvaranje elektro vrata,..)
Diferencijalni termostat za solarne kolektore ili ventilacijua - DITE01 Ocjena: vrlo dobro
analogni precizni parametarski diferencijalni termostat
Fazni regulator za svijetlo
precizan i stabilan sa TEA1007, 24VAC do 220VAC
Fazni regulator za svijetlo sa soft startom
sa TEA1007, 24VAC do 220VAC
Fazni RMS regulator 50Hz
održava stalnu efektivnu vrijednost regul. napona
Generator funkcija sa voblerom
sinus, trokut, pravokutni, sa ICL8038
Generator impulsa sa promjenivom pauzom
zamjenski sklop za faltz mašinu za kontrolu vauukmskog ventila na ulagaču - GIPP
Hakro zlatotisak Ocjena: vrlo dobro
dodatak za poboljšanje temperaturne stabilnosti <- brza isporuka
Kojak sirena
podesiva visina tona, modulacija, brzine porasta i pada
Kojak sirena - originalna
podesiva modulacija
Komunikator
štedljivi polu dupleks žičani komunikator za speleologe - K1
LED driver za 1W LED diode
200mA linearni driver sa mosfet predregulatorom na 24VAC - WLD <- brza isporuka
LED indikator za RS232 - RS422 - RS485 komunikaciju
jednostavan LED indikator za diagnostiku komunikacijskih problema
Light show - 3 kanala 220V - osjetljivi
3 kanalni modulator svjetla ovisno o NF signalu
Mikrofonsko pojačalo
20dB za elektret mikrofon sa 600 ohma izlazne impedancije u svrhu audio nadzora
Modulator svjetla ovisno o buci ZVUKMOD
svjetlo proporcionalno glasnoći buke, fazni regultor, logaritmaska karakteristika
Ni-Cd punilica/praznilica NICD
pojedninačno punjenje ili pražnjene 4 ćelije od 1,2V
Pojačalo kapacitivne sonde
filtrira i generira impulse za regulaciju - POJACAL1
Produžne kartice DIN41612
ab64, abc96, ac64, ac32, zbd48
Punjač 9V nimh baterije
jednostavni 20mA punjač koji radi na 15VDC
Regulator DC motora do 180V,4A
I*R kompenzacija - DC220
Regulator snage 220VAC
jednostavni diskretni fazni regulator za žarulje i kolektorske AC motore
Regulator snage 220VAC sa modulatorom na BAS - light show
jedstavni fazni regulator za žarulje sa dodatkom NF ulaza za modulaciju
Regulator uzbude AC generatora 100V/10A
napajanje 220VAC - REGGEN
Relejni OR sklop
tri ulaza 220VAC uključuju jedan izlaz -trior
Servo stabilizator mrežnog napona Ocjena: vrlo dobro
ulaz 165-250VAC, 2000 i 5000VA, extra kvaliteta
Solid state relej
220VAC, sa ili bez prolaza kroz nulu, pobuda 12VDC
Solid state relej - diskretni
220VAC, sa  prolazom kroz nulu, pobuda 12VDC
Stabilizator napona 0-30V/2A
sa tiristorskim sklopkama kao predregulatorom
Stabilizator 0-35V/2A linearni
Starter 500VA toroidalnog odvojnog transformatora
nema udara struje kod uključenja
Strujni izvor 0..100mA/40V (laboratorijski) Ocjena: vrlo dobro
visoko kvalitetni linearni strujni izvor sa auto stopom  - JCS1
Telefonski adapter za ugljeni mikrofon
omogućava korištenje dinamičkog mikrofona umjesto ugljenog
Telefonski SSR
pali lampu kad zvoni telefon, opto ili trafo veza
Telefonsko zvono
zujalica specifičnog zvuka 
Telefonsko baterijsko zvono
snažno bip bip zvono sa regulacijom glasnoće
Termostat 75-200°C
analogni, Pt100, PWM +/-4°C - ZLATO
Timer za periodički dozator 12VDC (akumulator)
period 1..10 sati, impuls 1..20 sekundi
U2 HEIDELBERG Ocjena: vrlo dobro
zamjenska elektronika za kontrolu druka i marki
Univerzalni vremenski relej
ulaz 220VAC
Upaljač za MH lampu 8A
280VAC/8A
Zamjenska kartica viličara Indos EU-S3 i EU-Č1
jeftinija od originalne

Zajedničke karakteristike svih uređaja:
konzervativno projektirani sklopovi
većinom nekorištenje SMD komponenti
visoka pouzdanost (rijetki kvarovi) i trajnost
većinom bez kutije
izrada po narudžbi, mogućnost prilagođenja specifičnim potrebama
cijena izrade pada, ako se naruči više komada
uz svaki sklop se dobiva dokumentacija (izuzev izvornog koda software-a koji se plaća dodatno)