Regler za brodski motor Ocjena: vrlo dobro

Proizvodimo po narudžbi reglere za monofazne i trofazne generatore motorkotača prema vašem zahtijevu.Od 2009. godine šaljemo reglere i pouzećem (poštarina cca 47kn za HR).  Primjeri izvedbe:

Monofazni regler  14V/10A  moto 140W (88*100*25mm) - 315kn 12V regleri za AC generatore
Trofazni regler      14V/15A  moto 210W (88*100*25mm) - 355kn (novo)12V regleri za AC generatore

Monofazni regler  14V/10A  brodski 140W (88*100*35mm) - 315kn 12V regleri za AC generatore
Trofazni regler      14V/15A  moto 210W (88*100*35mm) - 355kn - brza isporuka 12V regleri za AC generatore
Monofazni regler  14V/30A  moto 420W (88*100*35mm) - 450kn  - brza isporuka 12V regleri za AC generatore
Trofazni regler      14V/30A  moto 420W (88*100*35mm) - 505kn  - brza isporuka (novo)12V regleri za AC generatore

Monofazni regler  14V/20A  brodski 280W (100*100*50mm) - 505kn 12V regleri za AC generatore
Monofazni regler  14V/30A  moto 420W (100*100*50mm) - 505kn 12V regleri za AC generatore
Trofazni regler      14V/30A  moto 420W (100*100*50mm) - 575kn 12V regleri za AC generatore

Trofazni regler  143V/45A  moto 630W (100*200*50mm)- 900kn 12V regleri za AC generatore
Serijski monofazni regler za AC generator predstavlja najbolju zamjenu za diodni ispravljač. Kad se postigne potrebni napon na akumulatoru regler prekida ispravljanje ulaznog napona (paket poluvala). Kad napon padne regler opet uključi punjenje te održava minimalni napon akumulatora u 0,1V točno.     Ova verzija reglera je otporna na mogući prenapon (do 180V) koji bi se mogao javiti zbog lošeg spoja na akumulatoru ili lošeg akumulatora te zbog odvajanja akumulatora. Serijski regler ne može zaustaviti punjenje dok ne prođe ciklus vođenja tiristora. Ako akumulator ima visoku impedanciju, doći će do povećanja napona na njemu te postoji mogućnost da se oštete druga priključena trošila. Kad govorimo o stanju akumulatora tu se misli na totalno uništen akumulator. Zbog toga, kod korištenja ovog tipa reglera, redovito kontrolirajte stanje akumulatora i klema.

     Elektronika reglera je zaštićena od vode i vlage sa poliuretanskom masom. Kućište je spojeno na minus pola izlaza (akumulator minus). Duljina vodova od reglera do akumulatora nije presudna, ali bi bilo bolje da je regler maksimalno 2m od akumulatora. U slučaju kratkog spoja izlaza ili nepriključenja akumulatora regler neće ispravljati izmjenični napon sa generatora. Testiranja na brodu su dala perfektno održavanje napona akumulatora u granicama 0,1V. Pri tome su korišteni akumulatori sa gelom 12V/130Ah.

     Regler se može koristiti i na motor kotačima, ali tada dolazi u obzir samo 30A verzija sa reduciranim hladnjakom (prisilno hlađenje zrakom). Ipak, dimenzije takvog reglera su 88*35(25)*100mm. Povijest nastanka

     Karakteristike:

ulaz: 15..100VAC
regulirani izlazni napon akumulatora: 13,85VDC (RSET=100K), -3mV/°C
maksimalni kratkotrajni napon na stezaljkama akumulatora koji ne šteti regulatoru: do 50VDC
minimalni napon akumulatora za start punjenja: 5.2VDC (kod 25°C)
maksimalna struja: 10ADC trajno, 20ADC 5 minuta
temperatura okoline: -25..+45°C
gubitak regulatora: 0,6Ah/godini
stezaljke: kvalitetne rastavljive redne stezaljke za struju do 20A
dimenzije: 100*50*50mm   tj. 100*65*50 sa konektorom

     cijena: 285kn sa PDV, garancija 3 godine (ne pokriva greške nastale zbog utjecaja vlage)
     Dajemo popust na veću količinu i daljnju prodaju.
Opcije:

izvedba sa već spojenim vodovima umjesto konektora
izvedba sa nerastavljivom stezaljkom
regulacioni napon 13,7 / 14.3 / 14.7V prema narudžbi
sa većim hladnjakom može se povećati struja punjenja do 20A
sa jačim elementima i većim hladnjakom za sve ostale struje (npr. 40A)
trofazna izvedba
itd.

 
     Cijena za 30A verziju: 550kn sa PDV (dimenzijski je veći - 100*50*150mm i sa izvučenim vodovima). Dolje je primjer 30A verzije za motocikl (instalacija na mjestu sa propuhom). Svi elementi su za 50A. Sklop je strujno slabiji zbog manje veličine hladnjaka. Tj. regler može ispravljati i do 50A, ali vam ne možemo garantirati trajnost.