Zavijajuća riba-riba sirena za budilice ili upozorenje
    Sirena je iskorištena za buđenje.