Regler za dinamo 6V/8A - princip
     Pažnja: principjelna shema sklop !!!