SS01 servo stabilizator mrežnog napajanja

     Tehnički podaci:

Ulazni napon: 165 - 265 VAC   /  50 Hz
Izlazni napon: 220  +/- 5 VAC  ( 2.3% ) (moguće podesiti regulaciju do točnosti +/- 0,5V - 0,23%)
Snaga: 3510 VA  tj. 2000 VA pri 165 VAC, a sa dodatnim transformatorom: 5000VA


     Karakteristike:

Brza korekcija ulaznog napona:      40 V/sec (Izlaz 220 +/- 5VAC)
                         80 V/sec (Izlaz 220 +/- 20VAC)
Digitalno upravljanje, neosjetljivost na industrijske smetnje
Nadkritično prigušena regulaciona karakteristika sa jednim nadvišenjem i bez mogućnosti osciliranja ( mala brzina korekcije za male razlike i velika brzina korekcije za veće razlike u odstupanju izlaznog napona ),
Neosjetljivost na nesimetriju oblika mrežnog napona,
Automatsko izbacivanje kod prenapona izlaza (>250 VAC),
Jednostavno rukovanje (postoji samo sklopka ON/OFF),
Nema udarnih impulsa na izlazu kod uključenja ( nakon uključenja prvo se stabilizira rad regulatora a zatim uključi izlazni napon ),
Pokazivanje ulaznog napona - na osovini regulacionog transformatora daje mogućnost vizualne kontrole rada i stanja mreže.
Visoka kvaliteta izvedbe: 11 godina rada bez kvara na elektronici (zamijenjen samo relej za uključenje)

     Uvijeti rada:

Normalna vlažnost i tlak zraka,
Temperatura  0 - 40° Celzija,

     Dimenzije:

Širina: 420 mm
Visina: 230 mm
Dužina: 350 mm

Težina: cca 25 kg
Rok isporuke: 30 dana

Cijena: na upit (zadnja cijena cca 6000kn (800 eura) za verziju 2000VA)
Cijena upravljačke pločice (sa dokumentacijom): 2000kn (266 eura).


Upravljačka pločica:


     Opcije:

Proširenje izlazne snage do 5000VA (dodatni transformator i sklopnik) - dodatna težina cca 50kg
Smanjenje maximalne snage ugradnjom slabijeg autotransformatora. Tada je uređaj je manji i lakši.
Ugradnja sklopa na servo stabilizator EI SMN10/20 (ugradnja DC servo motora i preinaka instalacije, uz prilagođenje rada sklopa - spoj bez prekidanja napajanja trošila!).