Pregrađeno ATX switching napajanje

     Pregradnjom je ATX PC napajanje pretvoreno u regulirani izvor napajanja 0..15V sa strujnim limitom 0..10A. Dodatna kartica omogućava da kompjutersko ATX napajanje posluži kao podesivi stabilizirani izvor napajanja za razne svrhe. Na shemi je prikazan principjelni spoj za regulaciju 0..15V/0..10A. Malo drugačijim spajanjem se može dobiti 0..6V/0..15A. Dodatna kartica sa dva trimera je ugrađena u isto ATX kućište. Sklop se uz manju modifikaciju može koristiti za punjenje 12V olovnih akumulatora. Sklop se može dograditi tako da se izlazni napon uključuje preko optocouplera ili da se izlaz uključuje u vremenski definiranim impulsima. Moguće je više napajanja, podešenih na isti napon, spajati paralelno i time dobiti po volji potreban iznos maximalne izlazne struje (npr. 30A sa 3 napajanja).

Karakteristike:

metalna kutija: 150*145*85 mm
napon napajanja: 220 ili 110 VAC
podesivi izlazni napon: 0..15V / 0-6V
izlazni otpor: 0,02 Ohm
indikacija izlaznog napona: LED
podesiva izlazna struja: 0..10A / 0-15A
sklop može raditi u trajnom strujnom limitu.
kratki spoj izlaza: trajno izdržava bez posljedica
indikacija maksimalne struje: LED
indikacija minimalne izlazne struje 1..5A: LED
izlazne stezaljke: 4mm2
masa: 0,88kg

Cijena kompletnog prerađenog sklopa u ATX kućištu (bez izlaznih buksni) je samo 300kn (40eura). U cjenu je uključen i mrežni kabel sa utikačem. Popust na veću količinu.

Pregrađeno PC switching napajanje 0.5-15V.
Kontinuirani kratki spoj je dozvoljen na izlazu.
     Kako bi pokazali da sklop doista može raditi u trajnom kratkom spoju na izlazu slikali smo sklop sa uključenim ampermetrom na izlazu.

    Tri LED diode pokazuju izlazni napon (žuta), limitiranje maksimalne struje (crvena) te postignutu minimalnu izlaznu struju (zelena) što je podesivo od npr. 1..5A. Zelena LED dioda ima svhu kod punjenja akumulatora, a njeno gašenje znači da je akumulator postigao podešeni napon i prestao se puniti (struja je manja od 10% maksimalne struje punjenja)

Moguća upotreba:

punjenje raznih akumulatora nazivnog napona  1.2..12V
elektroliza i galvanizacija
zagrijavanje žiga od čelične žice (za grubo bušenje rupa u plastici)
varenje plastične folije vrućom žicom
napajanje relejnih sklopova i elektromagneta
pogon 12V DC motora - izdržava havariju motora, limitira maksimalni moment
univerzalni izvor napajanja
itd.

Aplikacija za punjenje akumulatora

    Ovo napajanje je idealno za punjenje akumulatora raznih vrsta. U odnosu na jeftine punjače koje možete naći u dućanima ima slijedeće prednosti:

dvostruko manje dimenzije i masu
nizak unutarnji otpor (0,02R) te zadržava maksimalnu struju punjenja do maksimalno podešenog napona
podesiv maksimalni napon i struju punjenja
čista istosmjerna struja punjenja bez strujnih pikova (100Hz kod standardnih punjača)
neće se uništiti kada kratko spojite izlazne stezaljke

     Navedene prednosti su dosta bitne, ako npr. imate brodić koji ima gel akumulator. Bitno vam je da je punjač što manji, što lakši, da što brže puni akumulator i da napon na akumulatoru dosegne točno određenu maksimalnu vrijednost. Za zaštitu od pogrešnog polariteta može se upotrebiti relejni sklop (akumulator spojite na stezaljke +ULAZ i -ULAZ).  Iz iskustva vam možemo reći da će ovo napajanje sigurno napuniti akumulator. Jeftini punjači akumulatora često imaju karakteristike ovisne o naponu gradske mreže, a i izlazni otpor im je prevelik i uzrokuje usporavanje punjenja akumulatora te se u teoretski potrebnom vremenu akumulator napuni tek 50%.

     Kako će te znati da vaš punjač ima velik unutrašnji otpor?  Jednostavno. Ako pred kraj punjenja (zadnjih 10 od 16 sati) napon na vašem akumulatoru nije dosegao maksimum, a struja punjenja počne padati to znači da će se punjenje otegnuti znatno duže nego što bi trajalo sa kvalitetnim punjačem. Naše napajanje može dati maksimalnu struju punjenja do zadnjih 0,2V maksimalnog podešenog napona punjenja. Garantiramo.


  Primjer pregrađenog sklopa sa potenciometrima za napon i struju:


Karakteristike:

metalna kutija: 150*145*85 mm
napon napajanja: 220 ili 110 VAC
podesivi izlazni napon: 0..4V
izlazni otpor: 0,02 Ohm
indikacija izlaznog napona: LED
podesiva izlazna struja: 0..20A
sklop može raditi u trajnom strujnom limitu.
kratki spoj izlaza: trajno izdržava bez posljedica
indikacija maksimalne struje: LED
indikacija minimalne izlazne struje 1..5A: LED
izlazne stezaljke: 4mm2
masa: 0,98kg

Cijena: 350kn (46,60 eura)


     Primjer pregrađenog sklopa ugrađenog u plastično kućište:

Karakteristike:

plastična kutija: 240*190*90 mm
napon napajanja: 220 ili 110 VAC
podesivi izlazni napon: 0..15V / 0-6V
podesiva izlazna struja: 0..10A / 0-15A
sklop može raditi u trajnom strujnom limitu.
masa 1kg

Cijena: 600kn (80 eura)

     Nudimo i izradu dokumentacije za preradu određenog tipa ATX napajanja za specifične svrhe. Dokumentacija obuhvaća popis koraka koje potrebno napraviti da bi se napravila pregradnja te skicu zahvata na kartici ATX napajanja. Cijena je 600kn (80 eura).