Zaštita izlaza TDA3576
     Zaštita TDA3576 od pregaranja umetanjem tranzistora i dodavanjem diode.